Workshops

 We are never more fully alive, more completely or more deeply engrossed in anything than when we are playing. Charles Schaefer

In het najaar 2017 start ik met een serie van 5 bijeenkomsten over SoulCollage met het thema: "Yoga a way of life"

Dag: zondagochtend van 10.00 - 12.15 uur

Data: 3 en 24 september, 22 oktober, 12 november en 10 december 2017

Bijdrage: per workshop 25,00 euro, inclusief alle materialen en koffie of thee

In deze 5 maandelijkse bijeenkomsten gaan we met behulp van SoulCollage op onderzoek hoe ons gedrag en persoonlijke oefeningen kunnen bijdrage aan een positiever leven.

We leren te kijken hoe wij omgaan met de uitdagingen in het leven. Door te observeren en te onderzoeken kunnen we onze patronen inzichtelijk maken en daardoor ook bijstellen, aanpassen of veranderen.

We doen dit met behulp van het maken van SoulCollage kaarten over de yama’s.

De yama’s zijn een onderdeel van de wegen van het achtvoudige pad. Opgesteld door de Indiase wijze Pantanjali.

Zijn teksten zijn beschreven in de yogasutra’s, dit zijn eeuwen oude teksten die als richtlijnen gelden voor een “verlicht” leven.

We starten met de yama’s en deze gaan over ons gedrag. Hoe kunnen we ons gedrag onderzoeken en zo komen tot innerlijk groei.

Hierbij kan het ons helpen om de yama’s te onderzoeken.

Dit proces kan ons helpen naar een rustige geest. Als onze geest rustiger is kunnen we ervaren dat we liefdevoller en gelukkiger zijn en dat wij vrede voelen met al dat is.

Zodat je meer energie hebt om de dingen te doen die voor jou belangrijk zijn.

De eerste serie is vijf bijeenkomsten, over de yama’s deze gaan over de vijf volgende onderwerpen in ons leven:

- Geweldloosheid

- Waarheid

- Niet stelen

- Gematigd leven

- Bezit

Het eerste deel van de cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten over de yama’s waarbij we starten met een korte uitleg over de yama en dan maken we een SoulCollage kaart.

Dan doen het Soul Collage proces en gaan we de komende weken voor ons zelf onderzoeken wat dit in ons leven betekend.

Op de volgende bijeenkomst starten we met een uitwisseling over het onderwerp, voor we aan onze volgende yama en SoulCollage kaart beginnen.

Als u wilt deelnemen aan een van de workshops graag vantevoren opgeven via de contact pagina van de website: Contact

 
 
Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present. Jim Rohn

moodboard

Yogadoen.nl • Arlette Wierenga-van den Broek • Website by BlinX Support